OS Chicago - шаблон joomla Книги

„Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę”
Soren Kierkegaard

Właściwa psychoterapia, to terapia trwająca możliwie najkrócej. Naszym celem nie jest zmienianie Twojej osoby ani naprawianie Twojego życia. Zadaniem psychoterapeuty jest bowiem wyzwolić Twój własny potencjał do podejmowania zmian. W naszej pracy towarzyszymy Ci we wszystkim, co przyniesiesz ze sobą i razem z Tobą poszukujemy możliwie najlepszych rozwiązań i nowych dróg prowadzących do poprawy i zmiany. Moim celem jest pomóc Ci odnaleźć wyjście z kłopotów. W naszej pracy staramy się, abyś odnalazł drogę do źródła szczęścia i siły w Twoim życiu. Pracuję w modalności Integracyjnej. Dzięki temu możemy swobodnie dostosować środki i metody pracy czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, gestalt, pracy z ciałem i innych.  W moim gabinecie zlokalizowanym w śródmieściu Katowic świadczę następujące formy pomocy:
Jedno lub kilka spotkań wstępnych. Pozwala poznać kłopot i zaproponować możliwie najlepszą formę terapii. Dzięki przygotowaniu do diagnozy nozologicznej (DSM-IV-TR) psychoterapeuta może zdiagnozować problem i określić możliwości oraz strategię pracy.
Może mieć charakter terapii krótkoterminowej (kilkanaście sesji), jeśli pracujemy nad konkretnymi problemami lub terapii długoterminowej (rok i dłużej), jeśli praca zmierza ku zmianie funkcjonowania i służy głębszemu poznaniu siebie. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają do 50 minut.
W sesji biorą udział oboje małżonkowie/partnerzy. Celem terapii jest związek, czyli relacja małżonków/partnerów - poprawa jego funkcjonowania. Czasem psychoterapia pomaga w utrzymaniu związku i nadaniu mu nowej jakości. Zdarza się jednak, że partnerzy postanawiają się rozstać, a psychoterapia pomaga im przejść ten trudny czas. Spotkania trwają zwykle do 90 minut i odbywają się raz w tygodniu.
Jest skierowana do wszystkich osób homo i biseksualnych, które doświadczają wykluczenia lub innych trudności życiowych związanych ze swoją orientacją seksualną. Celem terapii jest zintegrowanie wszystkich aspektów osobowości w pełni akceptacji i szacunku, by odnaleźć siłę i radość życia.

Niebawem rozpocznie się nabór do nowej grupy terapeutycznej. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

 

INFORMACJE DODATKOWE warunkiem zakwalifikowania się do grupy jest wstępna konsultacja indywidualna z psychoterapeutą konieczną zasadą pracy w grupie jest zachowanie tajemnicy grupowej oraz innych norm dot. psychoterapii w grupie 

Kontakt

 

WESPÓŁ Ośrodek Psychoterapii i Edukacji 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45/7, 40-057 Katowice

Paweł Polnik (+48) 698 997 237